R.A.M - INTERNATIONAL TRADING CORPORATION LTD.

  • עברית
  • English

Valio www.valio.fi

Valio

קואופרטיב החלב הגדול והמוביל בפינלנד, יצרנית LGG הבקטרייה הפרוביוטית הנחקרת ביותר. מייצרת מגוון אבקות חלב, חמאה, אבקות מי גבינה מופחתות מינרלים ברמות שונות ובעלת טכנולוגייה ייחודית ובלעדית לייצור מוצרי חלב מוגמרים נטולי לקטוז ואבקת חלב רזה נטול לקטוז לשימוש תעשייתי.

מוצרי החברה

פרוביוטיקה - LGG
אבקות חלב.
אבקות מי גבינה מופחתות מינרלים.
אבקת חלב רזה ללא לקטוז.
טכנולוגיה יחודית לייצור חלב ללא לקטוז.