R.A.M - INTERNATIONAL TRADING CORPORATION LTD.

  • עברית
  • English

Alpavit www.alpavit.de

Alpavit

יצרנית אבקות חלב בכשרות "בד"צ העדה החרדית, ירושלים" אבקת חלב רזה, אבקת חלב מלא ואבקת חלב שמן. בנוסף החברה מייצרת אבקות לקטוז ברמת מזון ופרמצבטיקה, ואבקות מי גבינה ללא מינרלים. החברה בבעלות פרטית ומשתייכת לקבוצת Hofmeister Champignon בגרמניה.

מוצרי החברה

אבקות חלב בכשרות בד"צ עדה חרדית ירושלים.
אבקת חלב רזה - 1.5% שומן
אבקת חלב מלא- 26% שומן
אבקת חלב שמן- 42% שומן
אבקות לקטוז באיכות פארמה ומזון.